Kärnkraft är rationellt!

Att vara rationell ska löna sig.
Därför erbjuder vi Sveriges bästa timprisavtal med 100 % Svensk kärnkraft!

Kärnkraft är rationellt!

Att vara rationell ska löna sig.
Därför erbjuder vi Sveriges bästa timprisavtal med 100 % Svensk kärnkraft!

Någon måste våga gå först!

Sveriges elbolag säger samma sak, 100 % förnybar el från sol, vind och vatten är framtidens lösning på alla våra problem.

Ingen pratar om lösningen vi har redan idag. Det verkar vara ett effektivare säljargument att prata om framtidens önskedröm än att säga som det är. Branschen måste ta ansvar och börja säga som det är. Vi vågar gå först och har därför startat Sveriges första rationella elbolag!

Vi vet inte vad som kommer vara de bästa lösningarna i framtiden, men vi vet att kärnkraft är den bästa och mest klimatsmarta lösningen vi har idag. Många av våra branschkollegor vet det, men ingen vågar säga det - det gör vi nu!

Förnybart om det går

Förnybar energi från sol, vind och vatten har antagligen en bidragande roll att fylla i framtidens energisystem.
När solen skiner och vinden blåser kan en liten del av Sveriges elbehov täckas av dessa källor.

I framtiden kanske mer av vår elproduktion borde komma från dessa källor men idag fungerar det endast som ett komplement.

Kärnkraft när det behövs

Kärnkraft är fossilfri och har ett lägre CO2 avtryck än både vatten, sol och vind. Kärnkraft är dessutom helt nödvändig för att bibehålla stabilitet och tillförlitlighet i elsystemet när solen inte skiner och vinden inte blåser.

Kärnkraften är nödvändig och det mesta tyder på att den kommer vara det många år framöver om vi vill ha ett fossilfritt energisystem.

Vadå klimatsmart energisystem?

Det bästa vi skulle kunna göra för klimatet är att sluta använda el helt och hållet. Oavsett om elen kommer från solen, kärnkraft eller vattenkraft har den en viss negativ inverkan på klimatet. Alla är vi ändå tämligen överens om att vi vill ha el men då gäller det att vi använder tekniken så klimatsmart som möjligt.

Enkla poänger och smutskastning av effektiva lösningar måste få ett slut och vi måste alla bli klimatsmarta på riktigt!

Vad menar vi med klimatsmart egentligen?

Ett rationellt elbolag för rationella människor

Elbranschen förändrar sig inte själv, utan rationella kunder så uppnår vi ingenting.
Hjälp oss och var med på resan och förändra bilden av vad som är klimatsmart.