Vår energifilosofi

Förstå hur vi resonerar på djupet.

Vårt behov av el kommer att öka snarare än att minska. Vi använder idag ungefär lika mycket el som på 80-talet trots att mycket har gjorts för energieffektivisering. Det beror på en ökad elektrifiering tillsammans med en kraftig befolkningstillväxt. Elektrifieringen fortsätter och ett tydligt exempel är övergången till elbilar som kommer ställa stora krav på elförsörjningen.

"Vi måste fokusera på de bästa lösningarna utifrån de förutsättningar vi har, istället för någon vag dröm om framtiden."

Sveriges elproduktion är i stort sett fossilfri tack vare väl utbyggd vattenkraft och stabil tillförlitlig kärnkraft. Sverige är dock bara en del av ett europeiskt, gemensamt energisystem där kol och gas alltjämt står för en stor del av produktionen. En avveckling av svensk fossilfri elproduktion skulle alltså öka vårt beroende av kol och gas. Trots detta enkla resonemang så finns det aktörer som menar att det vore klimatsmart att avveckla svensk kärnkraft.

Vi på Forward Energy tycker att man måste ta sig an klimat- och energifrågan rationellt. Det innebär att fokusera på de bästa lösningarna utifrån de förutsättningar vi har, istället för någon vag dröm om framtiden. Att branschen väljer att framhäva det man tycker ser bra ut istället för riktiga lösningar på problemen vi har idag är oseriöst.

"Frågan vi måste ställa oss idag är om vi ska ha kärnkraft eller kolkraft."

Vi låtsas inte att vi vet hur lösningen ser ut i framtiden. Vi vet däremot vilka effektiva lösningar vi har idag för att minska vårt beroende av fossila bränslen. Vi följer såklart teknikutvecklingen och anpassar oss därefter. Idag är kärnkraft helt avgörande i frågan om Sverige ska bidra till en minskning av Europas fossilberoende. Frågan är inte om vi ska ha kärnkraft eller inte. Frågan vi måste ställa oss idag är om vi ska ha kärnkraft eller kolkraft. För oss är valet enkelt!

Håller du med oss?
Välj då ett rationellt elavtal!