Pressmeddelande 2019-09-20

Från och med idag kan alla skaffa ett elavtal hos ett elbolag utan billiga floskler eller önskedrömmar om framtiden. Från och med idag finns en ny leverantör med en rationell syn på energifrågan med fokus på lösningarna som finns redan idag – Forward Energy. Forward Energy kommer från start att leverera el från 100 % svensk kärnkraft vilket gör dem till en unik aktör på den svenska marknaden.

Majoriteten av Sveriges elbolag säger samma sak, 100 % förnybar energi, bara grön el, bra miljöval och så vidare. Det är inte en rationell, faktabaserad syn på energisystemet då Sverige är långt från att klara sitt energibehov med enbart förnyelsebara energikällor. Elbolagen säljer en lösning på utmaningarna vi har idag utifrån förhoppningar om framtida tekniska innovationer istället för att använda lösningen som redan finns – kärnkraft. Kärnkraft är nödvändig och inte en del av problemet, det är tvärt om en viktig del av lösningen.

"Kärnkraft är nödvändig och inte en del av problemet, det är tvärt om en viktig del av lösningen."

Efter att ha arbetat i flera år inom traditionella ”gröna” elbolag konstaterade vi att det saknades något. Alla var mer fokuserade på vad som lät bra att säga, snarare än att ta tag i de verkliga problemen vi står inför. Därför startade vi Forward Energy. Vi kommer leverera 100 % fossilfri energi där fakta får avgöra vad som är bäst att använda vid varje givet tillfälle. Just nu är 100 % svensk kärnkraft det mest rationella valet. Inga enkla försäljningsargument eller vilseledande påståenden, vi säger som det är även om en PR-konsult skulle ha sagt nej.

Vi vill med Forward Energy visa att klimatsmart och kärnkraft går hand i hand. Klimatet bryr sig inte om din el kommer från vindkraft eller från kärnkraft. Även om Sverige skulle kunna ersätta kärnkraften med förnybar energi så skulle det inte vara rationellt att avveckla den. Sverige är en del av ett internationellt elsystem så om vi producerar mer fossilfri el än vi behöver så kan den exporteras till övriga Europa som i sin tur kan minska produktionen i sina kolkraftverk. Kol är tyvärr alltjämt en stor del i vårt gemensamma energisystem.

"Vi vill med Forward Energy visa att klimatsmart och kärnkraft går hand i hand. Klimatet bryr sig inte om din el kommer från vindkraft eller från kärnkraft."

Alternativet idag är inte kärnkraft eller inte kärnkraft, det är kärnkraft eller mer kolkraft. För oss är svaret enkelt. Vi på Forward Energy tycker att det är nödvändigt att hela branschen tar sitt ansvar och vågar säga som det är.

Vi går nu först och hoppas att många vågar följa efter.

Kim Steen & Johan Torselius
Grundare Forward Energy