Konsumenträtt

Här hittar du svar på frågor om konsumenträtt.

Hur fungerar det här med ångerrätt?

För avtal tecknade på distans gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det innebär att du har rätt att ångra ditt avtal inom 14 dagar från att avtalet ingicks med oss. Du behöver inte ange något skäl till varför du ångrar ditt avtal.

Du kan utöva din ångerrätt genom att meddela oss på valfritt sätt och inget särskilt krav på utformning föreligger.
På konsumentverkets hemsida finns ett formulär som du kan använda om du hellre vill det. Du hittar det här.

Vart vänder jag mig för rådgivning om energieffektivisering?

Din kommun har energirådgivare som du kan kontakta. Dessa uppgifter och matnyttig information om energieffektivisering kan du hitta på energimyndighetens hemsida.

Vart kan jag vända mig om jag har klagomål?

Har du klagomål eller andra synpunkter ser vi gärna att du kontaktar oss på info@forwardenergy.se. Vi vill alltid bli bättre och det är viktigt för oss att kunna ställa allt till rätta.

Hur hanterar Forward Energy mina personuppgifter?

För att vi ska kunna leverera el till dig behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Läs mer här.

Du kan känna dig trygg med att vi alltid tar största möjliga hänsyn till din integritet och behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet och omsorg. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor i detta avseende eller vill göra dina rättigheter gällande.

Jag har strömavbrott, vem ska jag kontakta?

Vi önskar att vi kunde hjälpa dig, men det är tyvärr helt och hållet en fråga du måste ta med din elnätsföretag. De ansvarar för och underhåller elledningarna där du bor.

Hittade du inte svaret på din fråga?