Flytta

Här hittar du svar på frågor om vad som gäller när du ska flytta.

Jag ska flytta, hur gör jag med mitt elavtal?

När du flyttar från en bostad ska du anmäla din flytt till ditt nätbolag, de kommer då att läsa av din elmätare och informera oss om din mätarställning samt vilket datum du flyttar.

För att du ska få med dig ditt elavtal till den nya adressen behöver du meddela oss uppgifter om din nya anläggning samt när du flyttar in i god tid. Kontakta oss helt enkelt, så löser vi det!

Behöver jag teckna nytt elnätsavtal när jag flyttar?

Du behöver teckna ett elnätsavtal innan du tecknar ett elhandelsavtal. Enklast är att du ringer ditt nya elnätsföretag och tecknar elnätsavtal från dagen du ska flytta in och får anläggnings-id som du kan ange i din flyttanmälan till oss.

Hur tar jag reda på anläggnings-id på min nya bostad?

I samband med att du anmäler din inflytt till elnätsbolaget så ska du få fullständiga uppgifter om anläggningen. Om du saknar dessa måste du kontakta ditt elnätsbolag.

Hur lång tid innan flytt behöver jag göra min flyttanmälan?

Du bör kontakta det lokala elnätsbolaget så fort du vet vilket datum du kommer flytta in i din nya bostad. Efter att du har anmält din flytt till elnätsbolaget så kontakta oss så ser vi till så att du får med dig ditt elavtal och slipper hamna på ett dyrt anvisat elpris.

Vi är två personer som flyttar in, hur gör vi med elhandelsavtalet?

Det är bara en av er som kan stå på elhandelsavtalet hos oss, det ska vara samma person som står på elnätsavtalet.

Kan jag anmäla flytt i efterhand?

När du flyttar ut från en bostad står du som betalningsansvarig till dess att flytten har registrerats. Om du har glömt att anmäla din flytt ska du göra det så fort som möjligt. Har du inte anmält din inflytt i tid finns det en risk att elen i din nya bostad är avstängd.

Vad är skillnaden mellan elnätsavtal och elhandelsavtal?

Elnätsavtal tecknas med det elnätsföretag som äger stolpar och ledningar i ditt område. Det är alltid elnätsbolaget du ska kontakta om du t.ex. har strömavbrott.

Elhandelsavtal tecknas med det elhandelsföretag som du köper elen av, till exempel Forward Energy.

Hittade du inte svaret på din fråga?