Elmarknaden

Här hittar du svar på frågor om elmarknaden.

Kan jag byta nätbolag?

Nej, du kan inte byta elnätsföretag då elnätet är ett naturligt monopol och det är inte samhällsekonomiskt motiverat att bygga parallella elnät. Se istället till att byta till det elhandelsbolag du vill ha, förslagsvis Forward Energy.

Min nuvarande leverantör säger att min nätavgift blir dyrare om jag byter till Forward Energy, stämmer det?

Det är helt felaktigt, nätleverantörer får inte missgynna någon leverantör på marknaden och måste behandla alla lika.

Vad är elprisområde?

Den 1 november år 2011 delade Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden. Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ansvarar för att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el. Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige.

Beslutet om att införa elområden är en lösning i linje med EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad, som också ska ge ett starkare elnät.

Vad är Nordpool?

Nordpool är den nordiska elbörsen där aktörer på marknaden köper och säljer el.

Hittade du inte svaret på din fråga?