Miljövänner måste sluta köra chicken race med klimatet!

De flesta av oss är överens om att vi har en akut klimatkris hängande över oss.
Ändå väljer många miljövänner att undvika eller i värsta fall kämpa mot den idag enda tillgängliga lösningen!
Den "gröna" elen från sol och vind är inte lösningar idag - inte utan ytterligare teknisk innovation och en storskalig beteendeförändring. Det är ett race mot klockan att man ska hinna och det tycker vi är oansvarigt!

Klimatkrisen är enkel att förstå och beror på att vi släpper ut för mycket koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären. Lösningen är också väldigt tydlig - minska utsläppen av koldioxid så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt för det börjar bli bråttom!

Det finns bara två sätt att minska utsläppen av koldioxid från elproduktion. Antingen så minskar vi efterfrågan på el, så att mindre mängd el behöver produceras eller så ersätter vi och avvecklar den elproduktion som genererar utsläppen. Superlätt resonemang!

"Många miljövänner verkar tro att vi har gott om tid att fixa klimatet"

Trots att vi kommer fortsätta att bli bättre på energieffektivisering, så är det uppenbart att den totala efterfrågan på el kommer att öka i takt med en ökad elektrifiering - inte minst genom omställningen från förbränningsmotorer till elmotorer i fordonsflottan.

Det betyder att vi måste minska eller helst eliminera koldioxidutsläppen från befintlig och framtida elproduktion. I praktiken innebär det att sluta framställa elenergi genom förbränning av kol, olja och gas, och istället framställa elen på ett sätt som inte genererar koldioxidutsläpp.

Men är inte lösningen mer förnybar el då?

Förnybar eller grön el som vi framställer med sol- eller vindkraft genererar visserligen inte några direkta koldioxidutsläpp, annat än vid tillverkningen av själva kraftverken. Men som ensam och storskalig lösning så har vi fortsatt olösta problem som gör det omöjligt att förlita sig på.

Det största hindret är hur vi ska hantera att produktionen inte kan planeras och finnas tillgänglig samtidigt som vi faktiskt behöver använda elen. Vi har redan i decennier försökt att hitta lämpliga och realistiska lösningar för efterfrågeflexibilitet och storskalig energilagring, men än så länge gått bet. Det är enkelt att föreställa sig hur det skulle kunna fungera, men omöjligt att förutspå om det ligger 10, 20 eller 30 år framåt i tiden. Att lägga klimatets öde i händerna på om vi hinner i tid är faktiskt oansvarigt när vi har praktiska lösningar tillgängliga idag.

"Om klimatkrisen är akut kan vi inte bortse från att kärnkraften är en viktig del av lösningen"

Förnybar elproduktion kan alltså inte leverera den el vi behöver, på det sätt vi behöver den utan uppbackning från andra energikällor. Så länge dessa andra energikällor inkluderar kol, olja och gas så måste vi fortsätta att göra mer!

Vi tycker att man bör fortsätta utveckla och forska på alla intressanta tekniker som har potential. Det inkluderar självklart bland annat både solkraft, vindkraft, energilagring, efterfrågeflexibilitet och kärnkraft. Men om vi är överens om att klimatkrisen är akut, så kan vi inte bortse från att kärnkraften är och kan fortsätta vara en viktig del av lösningen.

Håller du med oss att vi måste ta klimatkrisen på allvar?
Hjälp till genom att teckna ett rationellt elavtal som bidrar till sans och förnuft i klimatfrågan!
Det är dessutom billigare än grön el!